Diensten aan particuliere cliënten   

Flexibele verpleging (vanaf 4 uur aaneengesloten)

Soms is het nodig of gewenst dat er permanent een verzorgende of verpleegkundige bij u thuis is. Ook dit kunnen wij voor u regelen. U krijgt dan continue begeleiding, verzorging of verpleging. Dat kan voor 24 uur per dag zijn, maar ook voor minder uren. Als het maar minimaal 4 aaneengesloten uren per etmaal zijn. Beide diensten worden aangeboden met een aanvulling vanuit een eigen financiële bijdrage. 

Nachtzorg

Als u door omstandigheden tijdelijk ’s nachts niet alleen kunt zijn, dan kan een van onze zorgverleners bij u komen slapen. Dit komt geregeld voor in de palliatieve zorg. Deze nachtzorg is voor zowel cliënten als ter ondersteuning van de mantelzorgers.
Als u voortdurend hulp of verzorging nodig hebt, kunnen wij ervoor zorgen dat er een helpende, verzorgende of verpleegkundige komt waken. Hebt u een vast moment in de nacht hulp nodig, dan zoeken we eveneens samen naar de beste oplossing.

Kosten


Voor zorg of verpleging waar u een indicatie voor hebt, hoeft u niet te betalen. Die valt onder de Zorgverzekeringswet. Maar het kan zijn dat u graag meer zorg en begeleiding wilt, dan waar u een indicatie voor hebt gekregen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om zelf bij te betalen voor die extra zorg. Uiteraard kunt u altijd zelf zorg inkopen, als u geen indicatie hebt.

Voor meer informatie bel met de zorgcoördinator van de particuliere zorg Jannette Posthouwer, 026-3639223, keuze 2.

Extra Services

Seniorendiensten


De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk hun zelfstandigheid bewaren en in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. U kunt bij het ouder worden meer behoefte krijgen aan hulp en ondersteuning thuis, die niet onder de Zvw of Wmo valt. Als dan door allerlei omstandigheden ook nog eens de ondersteuning van familie en buren minder wordt of zelfs wegvalt, kan ‘Seniorendiensten op maat’ uitkomst bieden. De begeleiders waar wij mee samen werken kunnen u ondersteunen bij:

•    boodschappen doen, winkelen, schouwburgbezoek,
•    begeleiding naar arts of ziekenhuis, (mee)bereiden van de maaltijd,
•    gezelschap thuis, kleine klusjes in en rond het huis,
•    slapen bij u thuis, als u tijdelijk of langdurig niet meer alleen kunt zijn in de nacht.

De kosten bedragen € 12,50 per uur en eventueel bijkomende reiskosten. In het weekend betaalt u een toeslag van 50%. Hebt u een PGB (Persoonsgebonden Budget), dan kunt u een deel van deze particuliere hulp uit dit budget betalen.

Meer weten? Bel met: 026-3639223 of stuur een mail naar: .


Extra Services en maaltijddiensten


U kunt gebruik maken van extra services die in samenwerking met DrieGasthuizenGroep worden aangeboden.

De modules waar u uit kunt kiezen:

•    Uitgebreide maaltijdservice, alle dagen van de week in een van onze restaurants of bij u thuis
•    Wasservice: een wasserij haalt uw was op en levert alles weer schoon en fris bij u thuis af
•    Verhuur van ruimte voor privé-bijeenkomsten
•    Zorgeloos wonen arrangement voor huurders van een woonzorgstudio of seniorenappartement van DrieGasthuizenGroep. Hierin zitten onder meer vier warme maaltijden per week in het restaurant, huishoudelijke hulp van 40 minuten per week, gratis koffie en thee in het sfeervolle restaurant, aanbod van diverse (welzijns)activiteiten, huismeesterservices en linnenpakket).

Kijk op Extra Services van DrieGasthuizenGroep.

026 363 92 23| |privacy