Hoe wordt de zorg betaald

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft daarvoor dus geen eigen bijdrage te betalen.

Wmo

Voor Wmo-zorg in de vorm van huishoudelijke zorg of begeleiding betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld. Eenmaal per 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op zijn website.

Zorg in natura of een PGB

Als onze wijkverpleegkundigen een indicatie voor u stellen, zullen zij u altijd informeren over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen. U moet er wel rekening mee houden dat u dan zelf een administratie moet bijhouden en zelf opdrachtgever of werkgever bent.
Met uw eigen zorgverzekeraar kunt u bespreken of u daarvoor in aanmerking komt. De voorwaarden staan ook in uw zorgpolis. Ga voor meer informatie naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of van PerSaldo.

Zorg particulier inkopen

Hebt u behoefte aan meer zorg dan uw indicatie mogelijk maakt en wilt u die gaan inkopen, neem dan contact op met ons. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden.

Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van de zorg- en dienstverlening wordt u geïnformeerd over de Algemene voorwaarden waarin o.a. is vastgelegd hoe om wordt gegaan met: einde van zorg- en dienstverlening, afspraken, zorgplan, persoonsgegevens en privacy, uw verplichtingen, betalingsvoorwaarden, informatieverstrekking en klachten en geschillen. Via onderstaande link kunt u de Algemene voorwaarden inzien, wilt u ze toch graag op papier hebben dan kunt ze opvragen bij het secretariaat van Thuiszorg Groot Gelre.026 363 92 23| |privacy