Hulpmiddelen  

Er zijn twee regelingen voor hulpmiddelen die thuis gebruikt worden, namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

1.    Hulpmiddelen voor verpleging, revalidatie en verzorging zitten in het basispakket van de zorgverzekering (Zvw) en worden door uw zorgverzekeraar geregeld. U kunt deze tijdelijke voorziening aanvragen bij uw zorgverzekeraar.
2.    Hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid, huishouden of mobiliteit in en om de woning worden door uw gemeente (Wmo) verzorgd.

Onafhankelijke informatie is te vinden op Hulpmiddelenwijzer. Uiteraard kunt u ook informatie inwinnen bij uw zorgverzekeraar of bij ons.

026 363 92 23| |privacy