Privacyreglement

Alle medewerkers van Thuiszorg Groot Gelre gaan respectvol om met uw persoonlijke gegevens, wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden. Dit is vastgelegd in ons privacyreglement. Wij hanteren de door Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) vastgelegde procedure Beschermen van persoonsgegevens.

Hier vindt u het privacyreglement.
026 363 92 23|