Privacy en informatieveiligheid

Alle medewerkers van Thuiszorg Groot Gelre gaan respectvol om met uw persoonlijke gegevens, wij houden ons aan de Wet - en regelgeving. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden. Dit is vastgelegd in ons privacy- en informatieveiligheidsbeleid. 

Hier vindt u het privacy-en informatieveiligheidsbeleid, dit beleid is samen met de DrieGasthuizenGroep opgesteld..
026 363 92 23| |privacy