Wijkverpleging en -verzorging

Indien u een hulpvraag heeft, kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groot Gelre. Zij/hij bespreekt met u wat er mogelijk is. Uw eigen situatie is hierbij bepalend. Wat u zelf kunt en wie u nog om hulp kunt vragen. Op basis van dit gesprek stelt de wijkverpleegkundige de indicatie, of kan u eventueel doorverwijzen. Uiteraard mag bij dit gesprek ook een familielid of mantelzorger zijn.

Dankzij onze samenwerking met andere zorgorganisaties kunnen we bij u thuis alle gewenste zorg, hulp en/of begeleiding bieden die u wilt. 

Wij hanteren in principe geen wachtlijsten.

Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van de zorg- en dienstverlening wordt u geïnformeerd over de Algemene voorwaarden waarin o.a. is vastgelegd hoe om wordt gegaan met: einde van zorg- en dienstverlening, afspraken, zorgplan, persoonsgegevens en privacy, uw verplichtingen, betalingsvoorwaarden, informatieverstrekking en klachten en geschillen. Via onderstaande link kunt u de Algemene voorwaarden inzien, wilt u ze toch graag op papier hebben dan kunt ze opvragen bij het Klant Contact Centrum.

026 363 92 23| |privacy