Private huishoudelijke hulp voor 10 euro per uur

Vanaf 9 februari kunnen Arnhemmers die niet in aanmerking komen voor geïndiceerde Wmo-zorg (of een hoge eigen bijdrage moeten betalen) voor tien euro per uur huishoudelijke hulp krijgen. De gemeente betaalt de rest van de kosten uit een pot die het Rijk beschikbaar heeft gesteld om werkgelegenheid in de thuiszorg te stimuleren. Arnhem krijgt in 2015 en 2016 per jaar 1,4 miljoen euro. 

De thuiszorgleveranciers STMG, Groot Gelre, Pleyade en Vreedenhoff, kunnen door de zogeheten Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van het rijk een fors aantal medewerkers (72 fte) werk bieden. "Toen de staatssecretaris de regeling in september bekend maakte, hebben we ons onmiddellijk gemeld", zegt wethouder Zorg en Welzijn Henk Kok. "We worden sterk gekort op de zorgbudgetten, en we grijpen alle mogelijkheden aan om de werkgelegenheid en ondersteuning van Arnhemmers op peil te houden." De HHT wordt ingezet naast de reguliere huishoudelijke hulp, waar Arnhemmers met een indicatie gebruik van kunnen blijven maken. 

Diensten

Arnhem zet de toelage in nauwe samenwerking met de thuiszorginstellingen in. De dienstverlening die met de HHT geboden kan worden, kan hetzelfde of complementair zijn aan de gebruikelijke geïndiceerde zorg. Te denken valt hierbij onder meer aan: het schoon houden van het huis, het wassen/strijken van kleding, het doen van boodschappen en het bereiden van maaltijden.
Voor elk uur dat een inwoner hulp krijgt, wordt vanuit de HHT een bedrag van € 12,50 betaald. De inwoner betaalt zelf (rechtstreeks aan de thuiszorginstelling) € 10,00 per uur.

Doelgroep

De regeling is bedoeld voor inwoners die mantelzorg verlenen, en voor inwoners die tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld om naar huis te kunnen na een behandeling in een ziekenhuis. De doelgroep bestaat verder uit inwoners die graag huishoudelijke hulp zouden willen ontvangen en ook recht hebben op geïndiceerde zorg maar die de eigen bijdrage te hoog vinden en om die reden afzien van huishoudelijke hulp. 

Uitvoering

Inwoners van Arnhem die een beroep willen doen op de regeling kunnen zich vanaf 9 februari zonder tussenkomst van de gemeente wenden tot een van de vier thuiszorginstellingen. De uitvoering van de HHT wordt direct bij de thuiszorginstellingen ondergebracht. Zij maken samen met de gemeente een communicatieplan om de nieuwe diensten onder de aandacht van de Arnhemmers te brengen. De wijkteams krijgen ook een belangrijke rol om mensen te wijzen op de mogelijkheden van de regeling.

« naar nieuwsoverzicht
026 363 92 23| |privacy