De nieuwe Algemene Voorwaarden per 1 oktober 2018

M.i.v. 1 oktober zijn de Algemene voorwaarden Verpleging Verzorging en Zorg Thuis bijgesteld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Bij het aangaan van de zorg- en dienstverlening wordt u geïnformeerd over de Algemene voorwaarden waarin o.a. is vastgelegd hoe om wordt gegaan met: einde van zorg- en dienstverlening, afspraken, zorgplan, persoonsgegevens en privacy, uw verplichtingen, betalingsvoorwaarden, informatieverstrekking en klachten en geschillen. Via onderstaande link kunt u de Algemene voorwaarden inzien, wilt u ze toch graag op papier hebben dan kunt ze opvragen bij het secretariaat van Thuiszorg Groot Gelre.

Algemene voorwaarden

« naar nieuwsoverzicht
026 363 92 23| |privacy