Belangenbehartiging cliënten

De cliëntenraad Thuiszorg Groot Gelre

De cliëntenraad denkt mee, geeft adviezen en behartigt de belangen van cliënten die thuiszorg nodig hebben. De cliëntenraad komt minimaal driemaal per jaar bij elkaar.

Hebt u punten die u aan de raad wilt voorleggen of wilt u zich beschikbaar stellen om mee te praten of deel te nemen? U kunt dit kenbaar maken door een brief naar het onderstaande adres te sturen of een e-mail te verzenden.

Thuiszorg Groot Gelre


Wichard van Pontlaan 139
6824 GH Arnhem

T.a.v. de voorzitter Cliëntenraad

Vacature


Momenteel heeft de Cliëntenraad een vacature. Bent u geïnteresseerd? Stuur een bericht naar het bovenstaande e-mailadres.

De Clientenraad bestaat uit 5 leden te weten:
naamfunctie

Mevrouw S. Breij

voorzitter

Mevrouw A.M. de Haan

lid

Mevrouw R. Brugman-Kersten

lid

De heer H.G. Starink

lid


Daarnaast neemt mevrouw J. Bliekendaal deel aan de vergaderingen als vertegenwoordigster vanuit de Centrale Cliëntenraad van DrieGasthuizenGroep.

De cliëntenraad wordt ambtelijk ondersteund door .

Het jaarverslag Cliëntenraad 2015 kunt u hier downloaden.

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland behartigt de belangen van iedere Gelderse inwoner met een zorgvraag. Informatie kunt u vinden op haar website.

Landelijke belangenorganisatie LOC

Het LOC is woordvoerder namens cliënten(raden) bij onder andere Tweede Kamer, ministeries, verzekeraars en directies. Meer informatie kunt u vinden op haar website.


026 363 92 23|