Samenwerking

Thuiszorg Groot Gelre werkt nauw samen met andere zorgpartners in de regio. Door een goede afstemming met deze partners kunt u optimaal gebruik maken van alle aanbod in de regio. Bij deze samenwerking zijn diverse organisaties betrokken, zoals:

- welzijnsorganisaties
- vrijwilligersorganisaties
- vrijwillige palliatieve zorg
- huisartsen
- apotheken
- ziekenhuizen.
026 363 92 23| |privacy